Laden Evenementen

Op donderdag 4 mei om 19:00 uur vindt de Dodenherdenking plaats in Buggenum, op gezamenlijk initiatief van de heemkundevereniging Buggenum door de Eeuwen Heen en de Jeugdcontactraad Buggenum. Alle kinderen en alle overige inwoners van Buggenum zijn uitgenodigd voor het herdenken en eren van de oorlogslachtoffers en het stilstaan bij datgene wat zij voor onze vrijheid hebben betekend. In het verleden werd het graf van de Engelse militairen op het kerkhof geadopteerd door de basisschool. Nu de basisschool is gesloten, hebben de eerdergenoemde verenigingen besloten dit over te nemen.

Programma:

  • Aanwezigen verzamelen om 18:45 uur zich op de kerktrappen voor de St. Aldegundiskerk.
  • Na het luiden van de kerkklokken om 19:00 uur houdt Ger Brouns in de kerk een kort verhaal over het leven in Buggenum tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • In alle stilte wordt naar het kerkhof gelopen waar de oorlogsslachtoffers worden herdacht.
  • Bloemleggingen bij het graf van de omgekomen Engelse militairen. Deze bloemen worden aangeboden door de Heemkundevereniging en de JCR, Daarnaast is iedereen vrij  een bloem meenemen om op het graf te leggen.
  • De Last Post wordt ten gehore gebracht door Hub Boesten.
  • Afsluiting en dankwoord.

Na afloop van het officiële gedeelte, rond 19:30 uur, bestaat de mogelijkheid om foto’s van Buggenum in de oorlogstijd te bekijken in de kerk. Vrijwilligers van de heemkundevereniging zullen hier wat bij vertellen.