Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie die dorpsraadbuggenum.nl communiceert via haar website en via andere elektronische wegen zoals email, twitter en facebook, alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is of vrij van auteursrechten.

dorpsraadbuggenum.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door dorpsraadbuggenum.nl verzonden e-mails en berichten.

Het gebruik van deze site is gratis, behalve voor adverteerders. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door dorpsraadbuggenum.nl of de Dorpsraad van Buggenum.

dorpsraadbuggenum.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op onze website en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

dorpsraadbuggenum.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

dorpsraadbuggenum.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten en berichten te weigeren of te annuleren.