Overstromingen

Hoog water

De Maas is een onberekenbare regenrivier met extremefluctuaties in afvoer en dus ook in waterstanden. De rivier kan ter hoogte van Buggenum een verschil in waterstand hebben van ca. zes meter. Tijdens hoogwater kan de Maas grote gebieden overstromen, bijvoorbeeld tijdens de extreem hoge waterstand in 1926. Maar ook tijdens de meer recente waters noden van december 1993 en januari 1995. Omdat de boerderijen op de rand van het Maasterras liggen, maar niet hoog genoeg liggen om droog te blijven bij de allerhoogste Maaswaterstanden is er in Buggenum een uniek netwerk van vluchtpaden ontstaan. Deze paden, gesitueerd op de achter de boerderijen hoger gelegen gronden, zorgen ervoor dat men bij hoogwater via de achterkant toch bij de huizen kan komen. Ook werden de paden vroeger gebruikt voor dagelijkse contacten en kerkbezoek.

Kade aanleg

Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 1993 en 1995, waarbij een groot deel van Buggenum onder water kwam te staan, werden in allerijl kades aangelegd om de woningen te beschermen tegen overstroming. Dat dit bittere noodzaak is bleek wel door het recente hoogwater van juli 2021. Gelukkig heeft de kade het toen net gehouden.

Vloedstenen en monument

Naast de vele vloedstenen (waterstenen), aangebracht aan de boerderijen en de kerk in de Dorpsstraat, herinnerd sinds de aanleg van de kade een hoogwatermonument op het kerkplein aan de grillen van de Maas. Op het, in cortenstaal uitgevoerde, monument staan de meest markante waterhoogten met bijbehorende jaartallen vermeld.

(Stichting Buggenum door de Eeuwen Heen)

Meer over de vluchtpaden: Vluchtpaden.

Voor nog meer informatie over deze unieke vluchtpaden verwijzen wij naar: H. Renes en H. Sleutels (2010). Vluchtpaden in Buggenum. Historisch Geografisch Tijdschrift (28-4).

Klik hier voor film over het hoge water in Buggenum in 1995.