Fijn wonen in Buggenum

In Buggenum is het fijn wonen. Geen wonder! Ondanks dat het dorp gemiddeld slechts tussen de 950 en 1000 inwoners heeft, zijn er goede voorzieningen, en een actief verenigingsleven.

Aan de zuidzijde van het dorp ligt ‘Mooi Buggenum’, een gebied dat begraasd wordt door schapen. Een ven en de wandelpaden maken het tot een geliefd wandelgebied. Hier bevindt zich ook de natuurspeelplaats die veel gebruikt wordt door de kinderen van het dorp. Zij hebben deze zelf ontworpen.
Ten noorden van Buggenum ligt het Buggenumse veld. Een gebied met hoge landschappelijke waarde. Het is een van de weinige nog open gebieden aan weerszijde van de Maas. Wie rondwandelt in het gebied ziet naast akkers ook een afwisselend rivierenlandschap met hagen, bloeiende planten, gonzend van de insecten en zwermen vogels. De weilanden aan de Maaszijde worden op natuurlijke wijze begraasd en beheerd.

De Maas

Buggenum is een typisch rivierendorpje, gebouwd langs de uiterwaarden van de Maas. Aan de Maas heeft het dorp zijn bestaan te danken. De maasklei die achterbleef bij de vele overstromingen is zeer geschikt voor de agrarische sector. Hij werd gebruikt voor tuinbouw en fruitteelt. Met name augurken, bessen en appelen. Jarenlang was Buggenum de grootste aanvoerder van groente en fruit bij de Coöp. Roermondse groente en fruit Veiling (C.R.V.). De agrarische sector zorgde in die tijd voor de nodige werkgelegenheid en welvaart.
Omdat de Maas lange tijd niet bedijkt was, waren er regelmatig overstromingen. Vluchtpaden maakten het voor mens en vee mogelijk zich in veiligheid te brengen op de hoogstgelegen gronden. Ook bij de vrij recente overstromingen van 1993 en 1995 zijn ze nog gebruikt. Sinds 1995 ligt er een dijk langs de Maas. De vluchtpaden lijken daardoor niet meer nodig. Ze worden echter wel onderhouden als waardevolle cultuurelementen.
Tijdens de hoogwatercrisis van juli 2021 ontsnapte Buggenum aan een ramp. Het maaswater kwam net tot de rand van de dijken. En deze waren gelukkig sterk genoeg om overstroming van het dorp tegen te houden.

Een sociaal dorp

Niet alleen de mooie ligging maakt Buggenum bijzonder. Het is ook een sociaal dorp. Iedereen groet elkaar op straat. Er is nog burenhulp, mensen zorgen voor elkaar en steken regelmatig de handen uit de mouwen als er iets gedaan moet worden. Het lijkt alsof er een warme deken over Buggenum ligt. Voor alle bevolkingsgroepen is er aandacht.

De inwoners treffen elkaar in het levendige gemeenschapshuis de Roffert tijdens de nieuwjaarsborrel, carnavalsactiviteiten, concerten of vergaderingen. Er zijn knutselavonden voor kinderen, een aanschuiftafel, computerlessen voor senioren, een handwerkgroepje. Ook kun je er onder meer naar yoga, damesgym, bridge, badminton en volleybal.

Er is een actieve Dorpsraad die 12 werkgroepen coördineert en een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van Buggenum. De Jeugdcontactraad organiseert veel activiteiten voor de jeugd. Alle feesten worden gevierd, er zijn knutselavonden, spokentochten, een zeskamp en nog veel meer. En in de zomervakantie zorgt het Kindervakantiewerk ieder jaar weer voor een bijzondere week.
De Seniorenvereniging organiseert maandelijks activiteiten voor ouderen. En de Zonnebloem die, dit al meer dan 50 jaar bestaat, zorgt voor fijne belevenissen voor inwoners met een fysieke beperking. Verder zijn er mensen actief in de Heemkundevereniging die de kennis borgt van de geschiedenis van de Buggenumse samenleving.