Vervoer en Verkeer

Werkgroep Vervoer en Verkeer

Werkgroep vervoer/verkeer houdt zich samen met de inwoners van Buggenum bezig met het nog veiliger en beter bereikbaar maken van ons dorp.

Verkeersknelpunten

Te hard rijden, fout parkeren en slecht onderhouden trottoirs en bestrating zijn zaken waar veel inwoners last van hebben. De werkgroep onderneemt regelmatig actie op deze punten. Onder meer samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland.

Fietsbrug

Hoe mooi zou het zijn als er een veilige fiets en wandelverbinding met de overzijde van de Maas komt.
Werkgroep vervoer/verkeer heeft er in 2018 voor gezorgd dat de fietsbrug in de buurt van de spoorbrug, op de agenda van de gemeente Leudal is gekomen.
Hoewel het een project van de lange adem is, zet de gemeente steeds stappen vooruit. Na uitvoering van een haalbaarheidsstudie zijn ook de gemeente Roermond en de provincie Limburg enthousiast geworden en zetten zich ervoor in dat deze brug er komt.
Begin 2023 zijn de kosten in beeld gebracht van twee varianten: een puur functionele fietsbrug of een landmarkbrug. Op het moment dat een keuze tussen beide is gemaakt, wordt naar aanvullende middelen gezocht. De beiden gemeenten en de provincie hebben al financiën gereserveerd. Maar deze zijn nog niet toereikend.

Openbaar vervoer

Helaas is de busdienst uit ons dorp verdwenen omdat het gebruik ervan, volgens de normen van de vervoerder, niet voldoende was. Op dit moment ziet de werkgroep geen mogelijkheden om de bus weer terug te krijgen.
Gelukkig is er wel een Wensbus beschikbaar voor vervoer in de eigen gemeente. Hiermee halen vrijwilligers mensen thuis op en brengen ze weer terug. De Wensbus wordt veel gebruikt.

Coördinator
Bart Caris

Werkgroepleden
Ton Metsemakers
Ger Laemers