Verenigingen in Buggenum

Dorpsraad Buggenum

In overleg met de inwoners en de gemeente Leudal zet de Dorpsraad Buggenum zich in voor het behoud en de bevordering van de leefbaarheid van ons mooie Maasdorpje.

Fanfare Excelsior

Fanfare Excelsior zorgt voor het opluisteren van diverse feestelijkheden en dat vele inwoners van Buggenum kunnen musiceren in verenigingsverband.

Schutterij Sint Aldegundis

Ontstaan vanuit historische schutterijen heeft Schutterij St. Aldegundis tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. De schutterij doet regelmatig mee aan optochten en schieten met een buks op de bekende böllekes.

CV de Halve Gare

De Carnavals vereniging ‘de Halve Gare’ van Buggenum zorgt elk jaar weer, met de Vorst, de Prinsen en de raad van Elf voor een gezellig carnavalsseizoen.

Jeugdcontactraad

De Jeugdcontactraad (JCR) organiseert activiteiten voor jeugdigen van 0 t/m 16 jaar uit Buggenum en het Haelens Broek. Zij kunnen vrijblijvend deelnemen aan de activiteiten.

KinderVakantieWerk

Elk jaar weer op het einde van de schoolvakantie zorgt KVW Buggenum voor een kindervakantieweek met een speciaal en leuk thema voor de schoolgaande jeugd.

Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen met een handicap. Een lichamelijke beperking hoeft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.

Buggenum Door De Eeuwen Heen

De heemkundevereniging Buggenum neemt u mee door de rijke historie van het Maasdorp Buggenum.

All2gether

All2gether is een koor met gezellige mensen tussen de 20 en 80 jaar, die allemaal graag zingen. Ze worden begeleid door 2 gitaristen en 1 toetsenist.

Dames Gym Club
Buggenum

Wij sporten op de woensdagavond van 20:00-21:00 u.
De contributie bedraagt € 110,00 per kalenderjaar.
Men  kan zich aanmelden bij Annie Konings,
Berikstraat 33a te Buggenum of via tel: 0475-594348
of per e-mail ka52@hetnet.nl

Kerkelijk zangkoor Aldegundis

Wij van kerkkoor Aldegundis zijn een gezellige groep dames die houden van zingen. Meer informatie:
Neem contact op met:
Arlette Vossen
Tel: 0475-59 21 57
Email: arlette.vossen@planet.nl  

Senioren Vereniging Buggenum

De senioren vereniging biedt verschillende activiteiten aan voor de wat oudere mensen. Meer informatie:
Neem contact op met:
Arlette Vossen
Tel:
0475-59 21 57
Email: arlette.vossen@planet.nl  

Biljartclub Buggenum

Verenigingslokaal: Eetcafé “de Eyck”,
Dorpsstraat 28,
6082 AP Buggenum