Bijzondere graven

Al lang geleden waren er in Buggenum begraafplaatsen. In de Romeinse tijd bevond zich langs de Heerweg een kerkhof en langs de Meiboomkensweg werden grafresten van Keltische graven aangetroffen.
Nog niet zo lang geleden had ons kleine dorpje zelfs twee begraafplaatsen.

Het kerkhof bij de kerk

Het huidige kerkhof ligt bij de kerk van Buggenum. Ieder graf is daar voor nabestaanden een bijzonder graf. Er zijn echter een aantal extra bijzondere graven zoals de zeventiende-eeuwse grafstenen die in de kerkhofmuur ingemetseld zijn, evenals de graven van Gustave Beltjens de schrijver van de Belgische Grondwet en  dhr. de Babberich de eerste secretaris-generaal van de Europese Unie.
Verder zijn vermeldenswaard de plek waar twee Engelse soldaten die sneuvelden bij de spoorbrug begraven liggen. En het graf van meester Joosten, hoofd der basisschool, een verzetsstrijder die omkwam door oorlogsgeweld. Het is mooi om te zien, dat ook op deze graven regelmatig verse bloemen staan.

Het verloren kerkhof

Het ‘Verloren kerkhof’ werd zo genoemd omdat men de zielen van de hier begravenen als verloren beschouwde voor de hemel. op deze plek werden de ongedoopten, anders gelovigen, zelfmoordenaars, in de Maas opgeviste lijken, ter dood veroordeelden, onbekende soldaten, overledenen reizigers en  pestlijders begraven.

Engelse soldaten

Graf van Gustave Beltjens, de schrijver van de Belgische grondwet.

Het graf van meester Joosten, schoolhoofd, omgekomen door oorlogsgeweld.