Buurt-WhatsApp

Buurt-WhatsApp

Een Buurt-WhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht. Met een Buurt-WhatsApp leveren burgers zelf een bijdrage aan de veiligheid van hun omgeving. Door verdachte situaties/personen in een WhatsApp-groep te melden, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de bedreigende situatie in de gaten houden. Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte personen. Op meer dan 1500 plekken in het land gebeurt dit al. Buurtbewoners fungeren als extra ogen en oren in de buurt. Hierdoor kan snel veel informatie worden verzameld die de politie helpt bij het sneller opsporen van verdachten. In Tilburg bijvoorbeeld, waar dit initiatief startte en inmiddels duizenden inwoners zijn aangesloten, leidde het tot een halvering van het aantal inbraken. Ook is de opsporingskans aanzienlijk vergroot

Doel WhatsApp-groep Buggenum

Belangrijkste doel van de WhatsAapp-groep is dat we plannen verstoren van verdachte personen/situaties. In politietermen wordt dit ook wel ‘zaak stuk maken’ genoemd. In Buggenum streven we er daarom naar dat leden van de WhatsApp-groep door het hele dorp verspreid en zeker ook in de buitengebieden wonen. We kunnen dan verdachte situaties/personen snel in beeld krijgen en blijven volgen via de deelnemers. Hoewel Buggenum een relatief veilig dorp is, willen we met dit initiatief tevens voorkomen dat criminele situaties zich naar Buggenum verplaatsen omdat in andere dorpen wel BuurtWhatsAppgroepen actief zijn en in Buggenum niet. Inbrekers zoeken namelijk altijd naar de makkelijkste manier om suucesvol te zijn.

Voorwaarden deelname

Om aan de BuurtWhatsApp te kunnen deelnemen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar
 • U heeft een smartphone met WhatsApp
 • U geeft naam, adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer door via buurtwhatsappbuggenum@gmail.com.
 • Doordat uw naam bekend is kunt u via de BuurtWhatsApp geen anonieme meldingen doen. Wil u wel anoniem iets melden dan kunt u dat beter doen via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000.
Belangrijkste politietelefoonnummers
 • 112 spoedeisende zaken
 • 0900-8112 teksttelefoon: 112 voor doven en slechthorenden
 • 0900-8844 geen spoed, wel politie
 • 0900-1844 teksttelefoon: 0900-8844 voor doven en slechthorenden
 • 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
Spelregels Buurt-WhatsApp Buggenum

Om een Buurt-WhatsApp goed te laten werken, is het nodig dat er spelregels zijn. Hieronder leest wat u moet doen als u iets signaleert dat niet goed voelt. Hierbij kunnen situaties onderscheiden worden die om directe actie vragen en andere die minder urgent zijn. Daarbij horen verschillende spelregels.

1. Bedreigende situatie
U ziet een bedreigende situatie die direct om actie vraagt. Bijv. iemand breekt in, een auto wordt opengebroken, er wordt heftig ruzie gemaakt, u ziet personen waarvan u vermoedt dat ze niet veel goeds in de zin hebben.

Bij dergelijke situaties past u de SAAR-methode toe. Deze houdt het volgende in.

S = Signaleer

U ziet een verdachte situatie. Voordat u met 112 gaat bellen maakt u een signalement met behulp van de volgende checklist. U kunt ook foto’s maken van de verdachte situatie.

 • Hoe ziet deze persoon eruit? Denk aan: Kleding, huidskleur, haardracht, tatoeages, …
 • Is deze persoon alleen? Hoe zien de andere personen eruit?
 • Heeft deze persoon een voertuig bij zich? Noteer direct een kenteken.
 • Heeft deze persoon andere spullen bij zich? Beschrijf deze.
 • Hoe ziet het voertuig eruit? Merk, Type, Kleur?
 • Wat is deze persoon aan het doen? Omschrijf zijn/ haar handelingen?
 • Waar is deze persoon? Omschrijf locatie. Waar bent u op dat moment?
 • Is de persoon gevlucht? Welke richting?
 • Zijn er meer mensen in uw omgeving die dit hebben gezien? Waarschuw deze mensen.
 • Denk aan uw eigen veiligheid!!