Hoogwater

Werkgroep Hoogwater

Korte tekst over werkgroep komt hier. Met de naam van de coördinator.

Nieuws – Hoogwater

  • Verslag bijeenkomst dijkverhogingen. Waterschap Limburg organiseerde 5 februari j.l. een themabijeenkomst over de dijkverhogingen in de Roffert. Aanvullende ideeën werden opgehaald op het gebied van recreatieve mogelijkheden. In principe brengt het Waterschap terug wat er is (zie afbeelding). Er zijn echter twee koppelkansen:

  • Nadat in juli in Buggenum een inloopbijeenkomsten over de dijkverhogingen plaatsvond, bleef het langere tijd stil. Daarom nu een update van de planning en over de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden.