Voorzieningen en Wonen

Werkgroep Voorzieningen en Wonen

Doel werkgroep voorzieningen

Het leveren van een bijdrage aan nieuwe voorzieningen en het behoud van bestaande voorzieningen. Behoud en verbetering van de leefbaarheid van Buggenum is daarbij het centrale uitgangspunt.
Extra aandachtgebieden hier bij zijn:

  • Basisschool
    Het belang van het behouden van de basisschool in Buggenum, met kwalitatief goed onderwijs, is erg groot. Niet alleen voor ouders en kinderen maar ook voor het behoud van de leefbaarheid van ons dorp.

  • Gemeenschapshuis de Roffert
    De behoefte aan een gemeenschapshuis in Buggenum is groot. De huidige bezettingsgraad is dan ook hoog. Om het gemeenschapshuis te behouden heeft het bestuur van de Roffert al diverse maatregelingen genomen. Deze drukken enerzijds de kosten en verhogen anderzijds en opbrengsten en de bezettingsgraad. Vanuit Werkgroep voorzieningen van de Dorpsraad denken we mee en ondersteunen waar mogelijk de initiatieven.

Doel werkgroep wonen

Voor zover mogelijk houdt de werkgroep zich bezig met het bevorderen c.q. uitbreiden van woningbouw in Buggenum. Dit omdat het aantal inwoners bepalend is voor de leefbaarheid en het behoud van de voorzieningen.
“Betaalbare” woningen heeft hierbij extra aandacht.

Coördinator
Ton Boonen
dorpsraad.buggenum@gmail.com

Werkgroepleden
Daphne van Melick
Ger Laemers
Monique Bongaerts