Natuur en Recreatie

Werkgroep Natuur en Recreatie

De inwoners die in werkgroep natuur en recreatie samenwerken houden van buiten werken en zijn vaak doeners. Op het moment dat in de natuur iets moet gebeuren, komen zij in actie. Per activiteit worden inwoners gezocht die mee willen helpen.
De activiteiten variëren van het controleren van de wandel- en fietsroutes tot het monitoren van groenonderhoud en actie ondernemen als dat te wensen overlaat en het zelf planten van bloemen, struiken en bomen.

Projecten Buggenumse Veld

Vanwege de aantasting van het unieke landschap van het Buggenumse Veld door de bouw van kassen van BASF, zijn compensatiegelden beschikbaar gesteld. Dorpsraad Buggenum heeft het initiatief genomen om samen met  Heemkundeverenigingen ‘Buggenum door de Eeuwen Heen’ en ‘Oos Naer’  te onderzoeken waar deze gelden het beste voor ingezet kunnen worden. Vervolgens zijn diverse projecten geïnitieerd die ervoor zorgen dat het landschap weer iets van zijn oude glorie terugkrijgt.

In Buggenum en Neer gaat het om de volgende projecten. Deze zijn in verschillende stadia van ontwikkeling.

  1. Verbeteren wandelroutes door: één bewegwijzeringssysteem,  plaatsen van banken en picknickplekken van duurzaam hout en Wandelgids Buggenumse Veld
  2. Herinrichting van  evenemententerrein de Klink als landschappelijk-cultuurhistorisch en bio-divers belevingsgebied.
  3. Het inrichten van belevingsplekken voor kinderen en volwassenen in en om het Buggenumse Veld.
  4. Het opstellen van een landschapsbiografie.
  5. Het toepassen van elementen die het landschap verfraaien.
  6. Het in ere herstellen van de Schans van Neer
  7. Herinrichting van het gebied rondom de Friedesse molen.

Werkgroep Natuur en Recreatie
Cor Dings

Projecten Buggenumse Veld
Marie-José Baur

Werkgroepleden projecten Buggenumse Veld
Ton Metsemakers
Cor Dings
Jesper Pomp
Leo Segers
Chantal Wijers
Freek Emonts
Bart Caris
Audrey Minten-Krause
Jan Reinders
Femke Tijsen
Bart Caris
Peter Geraets
Bart Boonen