Buggenumse / Nunhemse windmolen

Met dank aan  arixjuffrouw.nl van Ton Metsemakers

Tussen begin 1800 en 1922 staat een windmolen, geheel vrij in het open veld, aan de Molenweg tussen Buggenum en Nunhem. Ongeveer daar waar nu agrarisch bedrijf  Molenhof ligt.

Het betreft een graanmolen type gesloten standaardmolen. De borst is met eikenhouten schaliën gedekt. De ronde onderbouw of de voet met de kegelvormige paraplu vallen op door hun grote omvang met een gevlucht van ongeveer 24.50m.

Niet iedereen mag voor  het jaar 1800 een molen kopen. Het “Molenrecht” was toen een “Heerlijkheid recht”, alleen voorbehouden aan de adelijken.
Nadat door de Franse bezetter deze rechten werden opgeheven, stond het voor ieder vrij een molen te bouwen na toestemming door de overheid.

De Buggenumse / Nunhemse molen wisselde vaak van eigenaar.

  • 1804/1806: Bouw van de molen waarschijnlijk door Carolus Josephus Waegemans uit Buggenum die dan ook eigenaar is van de Leumolen.
  • 1863: Verkoop aan de nieuwe eigenaar Mathias Egidius Hubertus Beltjens procureur-generaal bij het hof van Appèl in Luik. Hij zet in zet september 1866 een advertentie voor een nieuwe eigenaar/pachter.

Vrijdag 16. November 1866, des namiddags ten 2 ” ure, op verzoek van den Edel Achtbaren Heer H. Beltjens, eerste Advocaat-Generaal bij het Hof van Appel te Luik, te Buggenum ten huize van den Heer Sibert Verheggen, onder zeer voordeelige conditiën betreffende de betalings-termijnen. Eenen goed gecalandeerden WINDGRAANMOLEN, gelegen tusschen Nunhem, Neer en Buggenum, genaamd DEN NUNHEMERMOLEN Kadastraal bekend: Gemeente Nunhem. Sectie B. No. 258 WINDGRAANMOLEN. 60 ellen. „ „ „ 259 WEILAND. 10, 10 „ „ „ „ 260 BOUWLAND. 10, 50 „ 21, 20 „ Aanvaarding 1 April 1867. De aankooper zal tevens van den Heer Verkooper, een HUIS onder voordeelige voorwaarden kunnen in huur nemen. Indien er zich geene koopers voor den Molen zouden opdoen, zal dezelve op gemelden dag, uur en plaats openbaar voor 3 a 6 jaren verpacht worden. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten Kantore van den Notaris HAFFMANS te Helden.

  • 1869: de molen werd niet verkocht. Na deze opnieuw ter veiling aan te bieden lukt het nu wel en gaat de molen over in de handen van Getrudis van den Acker de weduwe van Theodoor Aquarius uit Neer.
  • 1874: Zoon H. Aquarius zoekt een nieuwe pachter.
  • 1898: Verkoop door de erven aan een molenaarsknecht uit Herten, Jan van Grootel voor een bedrag van 2500 gulden.
  • 1906: Doorverkoop aan Jan Winkelmolen afkomstig uit Roggel, tevens molenaar op de windmolen van Nederweert-Eind.
  • 1918: Landbouwer Peter Schreurs koopt het maalwerktuig.
  • 1919: De molen komt in handen van Joanna Hendrickx en Mathias Boogaerts, bakker in Reuver.
  • 1922: De zaken lopen niet en de molen gaat in de openbare verkoop. In april wordt de verkoop van de windgraanmolen van Buggenum aangekondigd, maar de molen wordt niet verkocht. Een nieuwe poging tot verkoop zou maandag 9 juli plaats vinden maar 14 juni staat het volgende bericht in de krant:

Limburger Koerier

Afgebrand. — BUGGENUM. — In den nacht van Vrijdag op Zaterdag 10-6-1922 brandde alhier de windmolen van dhr. B. uit Nunhem geheel uit.

In andere berichtgeving wordt “het inslaan van bliksem” als oorzaak genoemd.

Militaire kaart 1841,  windmolen links boven.

De windgraanmolen van Buggenum.