Dorpsraad Buggenum

Doelstelling

In overleg met inwoners en de gemeente Leudal zet de Dorpsraad zich in voor het behoud en de bevordering van de leefbaarheid van het mooie Maasdorpje Buggenum.

De Dorpsraad
  • bespreekt initiatieven van inwoners, deelt deze en koppelt ze waar nodig aan elkaar;

  • faciliteert met vergaderruimte, zoekt samen met initiatiefnemers naar budget en biedt deskundigheid;

  • adviseert het gemeentebestuur en andere (overheids)instanties.

Organisatie

De Dorpsraad is een stichting met officiële statuten waarin het bestuur, verkiezingen, financiën, doelstellingen e.d. geregeld zijn.
De stichting kent een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, adviseurs en diverse werkgroepen.
Het dagelijks bestuur komt minimaal maandelijks bij elkaar. Het algemeen bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar en zo nodig vaker. Bij de bestuursvergaderingen zijn ook de vaste adviseurs aanwezig.

  • Dagelijks bestuur: Marie-José Baur (voorzitter), Ton Boonen (secretaris), Peter Geraets (penningmeester).

  • Bestuursleden: Cor Dings, Jesper Pomp, Freek Emonts, Bart Caris

  • Adviseurs: Ger Brouns, Thea Eggels, Ton Metsemakers, Chantal Wijers
  • Erelid: Harrie Sleutels
Werkwijze

Dorpsraad Buggenum komt in actie als inwoners aangeven ergens behoefte aan te hebben. Deze behoeften worden op verschillende manieren gepeild zoals via enquêtes, bijeenkomsten, inloopavonden, inspiratieboeken en de diverse communicatiekanalen.
Zodra een nieuwe behoefte kenbaar wordt gemaakt, gaat de Dorpsraad samen met de initiatiefnemer op zoek naar inwoners die zich voor dat onderwerp willen inzetten en naar een coördinator die de kar wil trekken. Zijn deze gevonden dan komt er een werkgroep die aan de slag gaat. Zijn er niet voldoende aanmeldingen dan kan dat onderwerp niet worden opgepakt.

De werkgroepen werken vrij autonoom. Zij beslissen wat ze oppakken en hoe ze dat doen. Het bestuur van de Dorpsraad faciliteert door te zorgen voor vergaderruimte, communicatiemiddelen, ondersteuning bij subsidieaanvragen en het leggen van verbindingen met bijv. de gemeente.
De afstemming tussen de werkgroepen vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen. Daar zijn de coördinatoren van de werkgroepen aanwezig.

Op dit moment heeft de Dorpsraad 11 werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een coördinator, die tevens deelneemt aan de bestuursvergaderingen.
Per werkgroep kunnen meerdere activiteiten georganiseerd worden. Deze variëren van heel praktisch tot het omgaan met zwaardere dossiers. Inwoners die mee willen doen, kiezen zelf welke werkgroep het beste past en op welke wijze ze zich voor dat onderwerp willen inzetten.

U kunt HIER de statuten van de Stichting Dorpsraad Buggenum downloaden.