Verkeer en Vervoer

Werkgroep Verkeer en Vervoer

Het leveren van een bijdrage aan nieuwe voorzieningen en het behoud van bestaande voorzieningen. Behoud en verbetering van de leefbaarheid van Buggenum is daarbij het centrale uitgangspunt. De coördinator van de werkgroep Verkeer en Vervoer is Ton Metsemakers.

Nieuws – Verkeer en vervoer

  • Wordt het een doelmatige vakwerk brug of een landmark brug met een boog? Recent werd een haalbaarheidsstudie van Advies-en Ingenieursbureau Wagemaker opgeleverd, waarin de beide varianten zijn uitgewerkt. Naast de constructie van de brug zelf, wordt nu ook inzicht gegeven in de ruimtelijke, functionele en landschappelijke inpassing van de fietsbrug.

  • Bewoners aan de Berikstraat klagen al jaren over te hard rijden en de onveilige situaties die daardoor ontstaan. Hoewel er al een paar acties ondernomen zijn, blijken deze niet te voldoen. Zij willen nu dat er een totaalaanpak komt met zowel handhaving als aanpassing van de straat en het wegdek.