Welkom in Buggenum!

Op de hoogte blijven

Agenda Dorpsraad

Inloopavond Dorpsraad

6 maart - 19:00 tot 20:00

Inloopavond Dorpsraad

1 mei - 19:00 tot 20:00

Inloopavond Dorpsraad

3 juli - 19:00 tot 20:00

Agenda Verenigingen

Paaseierenverkoop

21 maart - 18:00 tot 21:00

Nationale opschoondag

23 maart - 09:30 tot 12:00

Afsluiting knutselseizoen

25 maart - 18:30 tot 20:30

  • Verslag bijeenkomst dijkverhogingen. Waterschap Limburg organiseerde 5 februari j.l. een themabijeenkomst over de dijkverhogingen in de Roffert. Aanvullende ideeën werden opgehaald op het gebied van recreatieve mogelijkheden. In principe brengt het Waterschap terug wat er is (zie afbeelding). Er zijn echter twee koppelkansen:

  • Carnaval Buggenum 2024. Carnavalsoptocht van zondagmiddag 11 februari 2024. Een filmpje met een impressie van deze optocht.

  • Jongerenraad Leudal. Ben jij tussen de 13 en 18 jaar oud en betrokken bij de gemeente Leudal? Meld je dan nu aan voor de jongerenraad van de gemeente Leudal! Alle jongeren van 13 tot 18 jaar zijn van harte welkom om voor de

  • Boek Landschapsbiografie Buggenumse Veld. Hoe rijk het Buggenumse Veld is, zowel landschappelijk als cultuurhistorisch gezien, weten slechts insiders van heemkundeverenigingen en enkele historici. Voor anderen is die rijke geschiedenis niet zo op het eerste oog waarneembaar. Werkgroep landschapsbiografie gaat de kennis van het

  • Herinrichting Bouxweerd. Volgende week woensdag 20 december is er tussen 18:30 uur en 21:00 uur in de Roffert een inloopavond van Rijswaterstaat om bij de Bouxweerd  geïsoleerde geulen en een stuk natuurvriendelijke Maasoever te realiseren.  Medewerkers van Rijkswaterstaat en Arcadis zijn dan aanwezig

  • Winterwondertocht door Buggenum. Op zondag 17 december vindt Winterwonderland Buggenum plaats, voor alle Buggenummers van jong tot oud! Dit als vervolg op de geslaagde Kerst-Inn van vorig jaar. Winterwonderland is een gezamenlijk initiatief van de Dorpsraad, Jeugdcontactraad, C.V. Halve Gare en Zonnebloem. 14:30