Evenementen

Werkgroep Evenementen

Werkgroep  evenementen leveren een bijdrage aan nieuwe evenementen en aan het behoud van bestaande evenementen. Daarnaast zet de werkgroep
zich in voor het realiseren en/of behouden van faciliteiten die evenementen ondersteunen.
Momenteel worden een tweetal evenementen georganiseerd, te weten het Generatiefeest en Dorpsfeest.

Generatiefeest

Het Generatiefeest is een uniek evenement waarbij alle 8-, 18- en 80 + -jarigen van Buggenum elkaar kunnen ontmoeten.
Het Generatiefeest wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd, en vindt plaats op een zaterdag in oktober.
De dag start omstreeks 15.00 uur met een stoet met bijzondere auto’s, waarbij de deelnemers worden dan thuis opgehaald.
In De Roffert worden de gasten ontvangen met koffie en vlaai. Vervolgens vinden diverse activiteiten plaats waaronder een bezoek aan de basisschool en het spelen van spelletjes. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Dorpsfeest

Het Dorpsfeest is een evenement voor alle inwoners van Buggenum. Ontmoeten, verbinden en genieten staan hierbij centraal. Het Dorpsfeest, met leuke activiteiten voor jong en oud, wordt in 2023 voor het eerst georganiseerd. Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd en voor ’s avonds staat een gezellige feestavond op het programma.

Kermis

Door de Stichting Traditionele Kermisorganisatie, die in 2017 de organisatie van de kermissen in de Gemeente Leudal heeft overgenomen, is aangegeven dat een kermis in Buggenum in de huidige opzet financieel niet meer haalbaar is. Vanaf 2018 komen daarom geen kermisattracties meer naar Buggenum.
Heb je tips om in Buggenum kermisattracties wel weer mogelijk te maken, neem dan contact op met  de Stichting Traditionel Kermis Organisatie. Voor via  http://www.stichtingtraditionelekermisorganisatie.nl/

Coördinator Evenementen
Freek Emonts

Werkgroep Generatiefeest
Coördinator: Marian Sijben

Werkgroepleden
Thea Eggels
Ger Brouns
Chris Rulkens
Erica Munnichs

Werkgroep dorpsfeest
Coördinator: Freek Emonts

Werkgroepleden
Anja Baats
Thea Eggels
Nynke Geraets
Syb Geraets
Iris Koper
Femke Tijsen.