Buurt-WhatsApp

Werkgroep Buurt-WhatsApp

Doel werkgroep

De werkgroepleden coördineren en monitoren samen met de wijkagent het gebruik van de Buurt-Whatsapp.
Een Buurt-WhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht. Met een Buurt-WhatsApp leveren burgers zelf een bijdrage aan de veiligheid van hun omgeving. Door verdachte situaties/personen in een WhatsApp-groep te melden, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de bedreigende situatie in de gaten houden.
Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte personen.

Doel Buurt-WhatsApp

Belangrijkste doel van de WhatsApp-groep is dat we plannen verstoren van verdachte personen/situaties. In politietermen wordt dit ook wel ‘zaak stuk maken’ genoemd. In Buggenum streven we er daarom naar dat leden van de WhatsApp-groep door het hele dorp verspreid en zeker ook in de buitengebieden wonen. We kunnen dan verdachte situaties/personen snel in beeld krijgen en blijven volgen via de deelnemers.
Hoewel Buggenum een relatief veilig dorp is, willen we met dit initiatief tevens voorkomen dat criminele situaties zich naar Buggenum verplaatsen omdat in andere dorpen wel BuurtWhatsAppgroepen actief zijn en in Buggenum niet. Inbrekers zoeken namelijk altijd naar de makkelijkste manier om succesvol te zijn.

Voorwaarden voor deelname

Om aan de BuurtWhatsApp te kunnen deelnemen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar
 • U heeft een smartphone met WhatsApp
 • U geeft naam, adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer door via buurtwhatsappbuggenum@gmail.com.

Doordat uw naam bekend is kunt u via de BuurtWhatsApp geen anonieme meldingen doen. Wil u wel anoniem iets melden dan kunt u dat beter doen via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000.

Belangrijkste politietelefoonnummers
 • 112 spoedeisende zaken
 • 0900-8112 teksttelefoon: 112 voor doven en slechthorenden
 • 0900-8844 geen spoed, wel politie
 • 0900-1844 teksttelefoon: 0900-8844 voor doven en slechthorenden
 • 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
Spelregels Buurt-WhatsApp Buggenum:

Om een Buurt-WhatsApp goed te laten werken, is het nodig dat er spelregels zijn. Hieronder leest wat u moet doen als u iets signaleert dat niet goed voelt. Hierbij kunnen situaties onderscheiden worden die om directe actie vragen en andere die minder urgent zijn. Daarbij horen verschillende spelregels.

1. Een bedreigende situatie

U ziet een bedreigende situatie die direct om actie vraagt. Bijv. iemand breekt in, een auto wordt opengebroken, er wordt heftig ruzie gemaakt, u ziet personen waarvan u vermoedt dat ze niet veel goeds in de zin hebben.
Bij dergelijke situaties past u de SAAR-methode toe. Deze houdt het volgende in.

S = Signaleer

U ziet een verdachte situatie. Voordat u met 112 gaat bellen maakt u een signalement met behulp van de volgende checklist. U kunt ook foto’s maken van de verdachte situatie.

Checklist signalement:

 • Hoe ziet deze persoon eruit? Denk aan: Kleding, huidskleur, haardracht, tatoeages, …
 • Is deze persoon alleen? Hoe zien de andere personen eruit?
 • Heeft deze persoon een voertuig bij zich? Noteer direct een kenteken.
 • Heeft deze persoon andere spullen bij zich? Beschrijf deze.
 • Hoe ziet het voertuig eruit? Merk, Type, Kleur?
 • Wat is deze persoon aan het doen? Omschrijf zijn/ haar handelingen?
 • Waar is deze persoon? Omschrijf locatie. Waar bent u op dat moment?
 • Is de persoon gevlucht? Welke richting?
 • Zijn er meer mensen in uw omgeving die dit hebben gezien? Waarschuw deze mensen.
 • Denk aan uw eigen veiligheid!!

A= Alarmeer 112
Dit doet u vóórdat u de Buurt-WhatsApp-groep informeert. Zet daarbij uw WhatsApp beeldscherm open zodat u berichten en of beelden ziet binnenkomen en deze beter kunt bespreken met de centralist van de Gemeenschappelijke Meldkamer van Politie. Schroom niet om 112 te bellen. Dit is met de politie afgesproken en doe dit ook!! Via 112 wordt de situatie ingeschat en de politie in werking gezet.

A= App
U deelt uw waarneming met de leden van de Buurt-WhatsApp-groep. U laat hen ook weten dat u 112 heeft gebeld. Dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt. U informeert elkaar over het vervolg van de situatie, bijvoorbeeld over in welke richting verdachte personen zich bevinden. Dit geeft u ook weer door via 112.

R= Reageer/Registreer.
U kunt naar buiten gaan en contact maken met de persoon. Dit doet u alleen als u voelt dat dit veilig kan. Hang niet de held uit!! Speel ook geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus niet mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig. Registreer uw observatie via de Buurt-WhatsApp.

2. U ziet iets dat niet in de haak is, maar geen spoedeisend karakter heeft

U vermoedt bijv. dat er in een pand regelmatig onwettige activiteiten plaatsvinden.
Dit kunt u melden via de Buurt-WhatsApp. De coördinator geeft uw melding dan door aan de wijkagenten van Leudal. Zij bekijken iedere morgen de dagrapporten en kunnen beslissen welke stappen gezet dienen te worden.

Doordat uw naam bekend is kunt u via de Buurt-WhatsApp geen anonieme meldingen doen. Wil u wel anoniem melden dan kunt u dat beter doen via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000.

Laatste spelregel: Gebruik de Buurt-WhatsApp-groep voor geen andere communicatie!

Coördinatoren
Peter Geraets
Ger Laemers
John Verbakel