KinderVakantieWerk

Elk jaar weer op het einde van de schoolvakantie zorgt KVW Buggenum voor een kindervakantieweek met een speciaal en leuk thema voor de schoolgaande jeugd.