Laden Evenementen

De JCR houdt een kampweekend in het weekend van 31 mei t/m 2 juni 2024.
Het kamp wordt gehouden op Woutershof te Molenbeersel (België).
De ouder die hun kind(eren) al hebben aangemeld middels het ‘vooraanmeldformulier’ hebben recent een e-mail met verdere info ontvangen.
Nog niet aangemeld, maar wel interesse? Dan is aanmelden nog mogelijk tot 1 april vul het aanmeldformulier dan hier in!

Aan het kampweekend mogen alle jeugdigen, vanaf groep 5 van de basisschool tot 16 jaar, uit Buggenum en Haelens Broek deelnemen.
De deelnamekosten (all-in) bedragen € 35,00 per persoon en kunnen worden overgemaakt naar JCR-bankrekening NL17 RABO 01234 759 96 o.v.v. “kampweekend – naam van kind(eren)”. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van JCR tel: 06-17622210.