Nieuwsbericht van de coördinatoren van de Buurt-WhatsApp. 

Op woensdagavond 5 juli is er door de gemeente Leudal een avond georganiseerd voor de coördinatoren van de Buurt-WhatsApp-groepen.
Op deze avond kwamen positieve en negatieve berichten over het gebruik van de app naar voren.
Over het algemeen werken de groepen goed en zijn er de laatste tijd gelukkig weinig meldingen van inbraken, berovingen, oplichting, diefstal etc.  Leudal steek in Limburg gunstig af wat dat betreft.
Negatief is echter dat in sommige groepen berichten komen die daar niet thuis horen, zoals het aanlopen van een kat, vermissen van een hond, gevonden of verloren voorwerpen. Hiervoor zijn de WhatsApp-groepen niet bedoeld. De politie heeft nogmaals onderstreept dat alleen meldingen die eerst via 112 zijn doorgeven op de App dienen te worden gezet. Dit om de ernstige feiten te kunnen volgen en wellicht tot oplossing van het incident te kunnen komen.

Wat hoort wel in de BuurtWhatsaap: U ziet een bedreigende situatie die direct om actie vraagt, bijv. iemand breekt in, een auto wordt opengebroken, er wordt heftig ruzie gemaakt, u ziet personen waarvan u vermoedt dat ze niet veel goeds in de zin hebben.
Bij dergelijke situaties past u de SAAR-methode toe. Deze houdt het volgende in:

S = Signaleer

U ziet een verdachte situatie.  Voordat u met 112 gaat bellen maakt u een signalement  met behulp van de volgende checklist. U kunt ook foto’s maken van de verdachte situatie.

Checklist signalement:

  • Hoe ziet deze persoon eruit? Denk aan: Kleding, huidskleur, haardracht, tatoeages, …
  • Is deze persoon alleen? Hoe zien de andere personen eruit?
  • Heeft deze persoon een voertuig bij zich? Noteer direct een kenteken.
  • Heeft deze persoon andere spullen bij zich? Beschrijf deze.
  • Hoe ziet het voertuig eruit? Merk, Type, Kleur?
  • Wat is deze persoon aan het doen? Omschrijf zijn/ haar handelingen?
  • Waar is deze persoon? Omschrijf locatie. Waar bent u op dat moment?
  • Is de persoon gevlucht? Welke richting?
  • Zijn er meer mensen in uw omgeving die dit hebben gezien? Waarschuw deze mensen.
  • Denk aan uw eigen veiligheid!!

A= Alarmeer 112

Dit doet u vóórdat u de Buurt-WhatsApp-groep informeert. Zet daarbij uw WhatsApp beeldscherm open zodat u berichten en of beelden ziet binnenkomen en deze beter kunt bespreken met de centralist van de Gemeenschappelijke Meldkamer van Politie. Schroom niet om 112 te bellen. Dit is met de politie afgesproken en doe dit ook!! Via 112 wordt de situatie ingeschat en de politie in werking gezet.

A=
App

U deelt uw waarneming met de leden van de Buurt-WhatsApp-groep. U laat hen ook weten dat u 112 heeft gebeld. Dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt. U informeert elkaar over het vervolg van de situatie, bijvoorbeeld over in welke richting verdachte personen zich bevinden. Dit geeft u ook weer door via 112.

R= Reageer/Registreer

U kunt naar buiten gaan en contact maken met de persoon. Dit doet u alleen als u voelt dat dit veilig kan. Hang niet de held uit!! Speel ook geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus niet mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig. Registreer uw observatie via de Buurt-WhatsApp.

In Buggenum komen ook vaker berichten op de Buurt-WhatsApp, die daar niet thuis horen en daarom nogmaals het verzoek – mede namens de gemeente en de politie – alleen berichten te plaatsen die daarvoor in aanmerking komen en de andere berichten via andere media of kanalen te plaatsen.

Alvast bedankt voor ieders medewerking!

Verdere informatie over de Buurt-WhatsApp, klik HIER.