Verslag bijeenkomst dijkverhogingen.

Waterschap Limburg organiseerde 5 februari j.l. een themabijeenkomst over de dijkverhogingen in de Roffert.
Aanvullende ideeën werden opgehaald op het gebied van recreatieve mogelijkheden.
In principe brengt het Waterschap terug wat er is (zie afbeelding).

Er zijn echter twee koppelkansen: de loswal voor boten en fietsen over de dijk. Deze horen niet bij de opdracht van het Waterschap, maar hier lopen gesprekken met de financiers over.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst in de Roffert:
https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/verslag_themabijeenkomst_recreatie_def.pdf

Meerdere documenten over Programma Hoogwaterbescherming Buggenum:
https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-5/