Betaalbaar wonen in Buggenum?

Uit de eindevaluatie van de inspiratieboeken is gebleken dat in Buggenum behoefte is aan betaalbare woningen.
Inmiddels is er door de Gemeente Leudal nieuw beleid geformuleerd met meer ruimte voor woningbouw binnen de bebouwde kom. Voor percelen met een andere bestemming dan wonen (bijv. agrarisch) wordt het nu makkelijker om deze te wijzigen in de bestemming wonen.
Dit zou kunnen beteken dat er op termijn gebouwd kan worden aan het einde van Berikstraat.
Om de concrete behoefte te bepalen vragen wij belangstellenden om zich te melden.
Alleen als er een concrete behoefte is, zal de werkgroep samen met de belangstellenden, de wensen en haalbaarheid verder onderzoeken. Streven daarbij is om betaalbaar wonen mogelijk te maken.
Graag per mail de belangstelling kenbaar maken via dorpsraad.buggenum@gmail.com