De Klink is klaar. 

Geïnitieerd door de Dorpsraad is voormalig voetbalterrein De Klink van verwaarloosd terrein omgetoverd  naar een prachtig biodivers speel- en beweeggebied.

Ideeën hiervoor werden in 2021 door inwoners van Buggenum aangeleverd via de Inspiratieboeken.

Samen met de verenigingen die de Klink gebruiken is daarna de indeling en inrichting van het terrein besproken, zodat de activiteiten die zij er ondernemen niet in gevaar komen.

Om in aanmerking te komen voor de benodigde financiële middelen uit het compensatiefonds, werd een projectplan opgesteld. Na goedkeuring door de gemeenteraad konden de aannemers aan de slag. Maar ook de verenigingen en inwoners, jong en oud, hielpen daar waar nodig mee. Iedereen die betrokken was, is afgelopen donderdag bedankt tijdens een feestelijk samenzijn.

Op dit filmpje kun je zien hoe het was, hoe het geworden is en wat daarvoor nodig is.