Dorpsraad Buggenum nu ook alliantiepartner stichting Duurzaam Zevenellen

Bekend is dat er in Buggenum veel zorgen zijn over de ontwikkelingen op Zevenellen. Tot voor kort was enkel Dorpsraad Buggenum actief in het bestrijden van deze ontwikkelingen. De ongerustheid over de ontwikkeling op Zevenellen leeft echter veel breder dan enkel in Buggenum.
In april hebben daarom inwoners van Buggenum, het Haelens Broek, Nunhem, Roermond, Swalmen en de Weerd Stichting Duurzaam Zevenellen’ opgericht. Belangrijkste doel van de stichting is om de te verwachten overlast te vorkomen.
Bij de stichting hebben zich ook verschillende alliantiepartners aangesloten, zowel dorps- en wijkraden als natuur- en milieuorganisaties. Dorpsraad Buggenum heeft zich bij de stichting aangesloten als een van de alliantiepartners.

Werkgroep Milieu van de Dorpsraad ondersteunt Stichting Duurzaam Zevenellen daar waar mogelijk. Onder meer door berichten van de stichting te verspreiden, te procederen,  expertise te leveren en waar nodig inwoners te mobiliseren.

Dat alle inzet nodig is om onze omgeving leefbaar te houden, blijkt wel uit het overzicht van de bedrijven op de afbeelding hieronder.