Persbericht van Gemeente Leudal

Op zaterdag 18 november aanstaande deelt de gemeente Leudal weer bomen uit. De gemeente Leudal gaat de komende jaren 37.000 extra bomen aanplanten. Voor elke inwoner een extra boom. Een onderdeel van dit plan is het aanplanten van bomen die van nature in het landschap van de gemeente Leudal voorkomen,
de streekeigen en inheemse bomen. Deze zijn belangrijk voor de biodiversiteit in onze gemeente en maken ook deel uit van kleine landschapselementen. Een groot aantal verschillende soorten vogels en insecten hebben deze streekeigen en inheemse bomen nodig voor voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Veel
karakteristieke kleine landschapselementen, zoals bosjes, knotwilgen en houtsingels, zijn echter de afgelopen decennia verdwenen.

“Een belangrijke doelstelling van de gemeente Leudal is het vergroenen en verduurzamen van de gemeente. Daar gaan we als gemeente een bijdrage aan leveren en nodigen de inwoners graag uit om dit ook te doen. Vorig jaar zijn al 1.250 fruitbomen uitgedeeld, wat een groot succes bleek. Daarom gaan we nogmaals een aantal bomen beschikbaar stellen voor de inwoners”. Het planten van een inheemse en streekeigen boom in de eigen tuin is een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en zorgt tijdens een warme zomer ook voor de nodige verkoeling volgens wethouder Martens.

Inheems en streekeigen bomen

Om de biodiversiteit te vergroten stelt de gemeente Leudal gratis een bomenpakket van 3 soorten inheemse en streekeigen bomen beschikbaar. Het bomenpakket bestaat uit een winterlinde, een zoete kers en een schietwilg.

De winterlinde (Tilia cordata) groeit op alle grondsoorten en is een belangrijke voedselbron voor bijen. Lindebomen worden ook vaak gebruikt als leiboom. Daarnaast is de winterlinde minder gevoelig voor luisaantasting dan andere soorten lindebomen. De vruchten van de zoete kers (Prunus avium) is voor veel vogels een lekkernij. Tevens zijn verschillende soorten insecten voor hun voedsel afhankelijk van de zoete kers. De zoete kers wordt veel aangeplant in singels, bosranden en houtwallen. In de beekdalen en langs waterlopen staan vaak knotwilgen, meestal worden schietwilgen (Salix alba) hiervoor gebruikt. In oudere knotwilgen ontstaan verschillende spleten en holtes, die gebruikt worden door verschillende diersoorten. De steenuil en wilde eend gebruiken vaak oude knotwilgen om te broeden. Let wel op dat de bomen voldoende ruimte hebben om te kunnen uitgroeien tot een volwassen boom. Houdt minimaal 6 (voor de knotwilgen) tot 10 meter aan als afstand tussen de bomen (en ten opzichte van bestaande bomen en bouwwerken). Daarnaast moeten bomen minimaal 2,0 meter uit de erfgrens geplant worden. Door het aanplanten van dit bomenpakket maakt u uw tuin, erf of perceel weer een stuk biodiverser en groener!

Zaterdag 18 november

Inwoners uit de gemeente Leudal kunnen op zaterdag 18 november aanstaande, tussen 09:00 en 11:00 uur, een bomenpakket ophalen op de parkeerplaats van het gemeentehuis, adres Leudalplein 1 te Heythuysen. Per huishouden kan maar 1 bomenpakket afgehaald worden. Bij het afhalen volgt u de instructies van de aanwezige medewerkers. De bomen zijn circa 3,0 meter lang en daardoor ook makkelijk te vervoeren. De winterlinde en zoete kers zijn duurzaam geteeld en van autochtone herkomst (het zaad of de stekken voor de vermeerdering zijn afkomstig uit Nederland). De wilgenbomen zijn wilgenstokken die door de Buitendienst zijn “geoogst” bij het knotten van wilgenbomen in onze gemeente. Deze wilgenstokken maken snel weer wortels in een vochtige grond en groeien weer uit tot een wilgenboom.

Op=op

Er worden in totaal 250 stuks boompaketten beschikbaar gesteld, reserveren is helaas niet mogelijk, ‘op = op’.
Daarnaast wordt pas om 09:00 uur gestart met het uitdelen van de bomenpaketten.
Samen maken we de gemeente Leudal Duurzaam!