Start juridisch proces tegen vuilnisfabriek RWE op Zevenellen

RWE wil op Zevenellen een fabriek neerzetten die jaarlijks 700.000 ton huishoudelijk vuilnis gaat verwerken.
Verontrustend zijn de onveilige verkeersituaties die ontstaan op de Roermondseweg en Napoleonsweg doordat het bedrijf jaarlijks 100.000 extra verkeersbewegingen, waarvan 75% zwaar vrachtverkeer, met zich meebrengt. Verder is ernstige overlast te verwachten in de vorm van stank, lawaai, fijnstof, stikstof en waterverontreiniging.

Toch verleende de Provincie Limburg een vergunning aan RWE in kader van Wet Natuurbescherming. Een aantal inwoners van Buggenum en het Haelens Broek procederen samen met de Dorpsraad en Alliantie Duurzaam Zevenellen tegen deze vergunning.
Verwachting is dat binnenkort ook een Omgevingsvergunning aan RWE wordt verleend. We zoeken nog inwoners met een rechtsbijstandsverzekering die dan mee willen doen.
Wilt u ook dat Buggenum leefbaar blijft, doe dan mee. Zonder u zijn geen juridisch processen mogelijk. Het kost nauwelijks tijd omdat Stichting Duurzaam Zevenellen de coördinatie verzorgt en ook de afstemming met de advocaat.
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? bel 06 376 24 181 (Marie-José Baur, Dorpsraad Buggenum) of mail naar stichtingduurzaamzevenellen@gmail.com