Hoogspanningsstation Buggenum.

Vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit gaat hoogspanningsnetbeheerder TenneT het hoogspanningsstation Buggenum aan de Roermondseweg (Zevenellen) uitbreiden. Er wordt een extra transformator toegevoegd, een bestaande transformator vervangen en een aantal gebouwen gebouwd en vervangen. Alles gebeurt binnen de bestaande hekken van het hoogspanningsstation.

Verwachting is dat men in 2025 met de werkzaamheden start. Op dit moment wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van het terrein (snoeien van groen, plaatsen van bouwhekken, ontgraven), plaatsen van nieuwe gebouwen, het aanvoeren en inhijsen van de installaties en het aanleggen van nieuwe kabels.

TenneT geeft aan dat de werkzaamheden overdag plaats vinden, tussen 07:00 en 17:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen door het extra werkverkeer. De ingebruikname van de extra installaties leidt niet tot extra geluids- en/of trillinghinder in de nabijheid van woningen.