Belangrijke bijeenkomst over Zevenellen 4 juni.

Dinsdag 4 juni vindt vanaf 19:30 uur een belangrijke bijeenkomst over Zevenellen plaats in het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1 Heythuysen.
Voor het eerst krijgt Stichting Duurzaam Zevenellen ruim de tijd om uit te leggen waarom er zo veel zorgen zijn over de ontwikkelingen op industrieterrein Zevenellen voor de inwoners van Midden-Limburg. Zorgen over de gezondheid, veiligheid en de aantasting van de leefbaarheid en de natuur.

Om 20:20 uur krijgt Stichting Duurzaam Zevenellen het woord. We willen bereiken dat de gemeente de mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet biedt, om beleid en aanpak voor een gezonde leefomgeving steviger te verankeren, gaat benutten. Dit zodat er op Zevenellen alleen bedrijven komen die de gezondheid en leefbaarheid, en daardoor ook de natuur, niet schaden.

Hoe meer mensen komen, hoe groter de druk op bestuurders om aandacht te gaan besteden aan de gezondheidsaspecten van afvalverwerkende fabrieken op Zevenellen. We hopen dan ook van harte dat u aanwezig bent bij deze belangrijke bijeenkomst. Mogelijk zijn er in uw kennissenkring nog meer mensen die zich zorgen maken, iedereen is welkom bij deze openbare bijeenkomst.