Buggenum in juni Dorp van de Maand.

In juni is Buggenum aan de beurt om dorp van de maand te zijn. Dit betekent dat medewerkers van de gemeente Leudal er verschillende werkzaamheden gaan uitvoeren zoals het opknappen van bankjes en vuilnisbakken, verkeersborden rechtzetten, onkruid verwijderen en speelvoorzieningen nakijken.
De werkzaamheden in Buggenum starten op maandag 3 juni.  De eerste week wordt extra aandacht besteed aan het thema groen. In de tweede week is civiel, verkeer en water aan de beurt en daarna werkzaamheden door medewerkers buitendienst. De vierde week staat in teken van vrijwilligers openbare ruimte.
Tijdens de werkzaamheden is de ‘schaftwagen’ van de gemeente te vinden op het Kerkplein. Voor meer informatie of vragen over de werkzaamheden en/of wensen voor Buggenum kunnen inwoners hier terecht.
Het volledige programma en verdere details worden bekendgemaakt in de laatste week van mei en gepubliceerd op de schaftwagen. Ook wordt hier informatie gedeeld over onderwerpen waar inwoners mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van extra bomen, energiebesparing en de inzet van vrijwilligers.
Als blijk van waardering ligt er een kleine attentie klaar voor elke inwoner die het bezoekerscentrum in Buggenum bezoekt.