Subsidieregeling Kleine verfraaiingselementen Buggenumse Veld. 

Voor inwoners van het plangebied van het Gebiedsfonds Buggenumse Veld is een subsidieregeling in het leven geroepen voor verfraaiingselementen. Het betreft inheemse beplanting en duurzame stoffering zoals opgenomen in Ontwikkelingskader Buggenumse Veld. Dit ontwikkelingskader zorgt ervoor dat de verschillende projecten in het Buggenumse Veld met elkaar één geheel vormen en met elkaar het bestaande landschap versterken.

Subsidie wordt verstrekt voor particulieren die op privaat grondgebied de verfraaiingen zo toepassen dat zij zichtbaar zijn voor passerende wandelaars en fietsers.

De subsidieregeling, die 75% bedraagt van de subsidiabele kosten met een maximum van 1.000  euro, loopt van 2024-2026.

Lees hier de voorwaarden van de subsidieregeling en welke verfraaiingselementen mogelijk zijn.