Onderhoudswerkzaamheden de Klink.

Vier keer per jaar worden op zaterdagochtend, tussen o9:00 en 12:00 uur, onderhoudswerkzaamheden op De Klink uitgevoerd door vrijwilligers van de Dorpsraad, Jeugdcontactraad en schutterij St. Aldegundis.

Zo ook op 13 april: onder een stralend zonnetje is o.a. geschoffeld, gras gemaaid en het verdorde bloemenmengsel verwijderd. Een aantal weken eerder zijn ook nog houtsnippers aangebracht in de borders en onder de hagen. Samen maken wij De Klink nóg mooier!

Interesse om mee te helpen bij een volgende werkochtend? Laat het weten via dorpsraad.buggenum@gmail.com.

Daarnaast hebben de aannemers recent een tweede basket geplaatst en de ondergrond van het basketbalveld aangepast. De ondergrond, die te zacht bleek te zijn, is vervangen door harder materiaal. Verder is extra half verharding bij het toegangspoortje aangelegd. Bij de vele regen is het terrein anders nauwelijks toegankelijk. Bovendien zijn de parkeerplaatsen aan de Molenweg vernieuwd. Het laatste dat nog moet gebeuren is de aanleg van een kast met elektriciteit- en wateraansluiting voor evenementen.

De Klink is heringericht, onder leiding van de Dorpsraad, met middelen uit het Gebiedsfonds Buggenumse Veld.