Nieuws – Vervoer en Verkeer

Haalbaarheid fietsverbinding Roermond en Buggenum/Haelen

Wordt het een doelmatige vakwerk brug of een landmark brug met een boog?

Recent werd een haalbaarheidsstudie van Advies-en Ingenieursbureau Wagemaker opgeleverd, waarin de beide varianten zijn uitgewerkt. Naast de constructie van de brug zelf, wordt nu ook inzicht gegeven in de ruimtelijke, functionele en landschappelijke inpassing van de fietsbrug. De keuze voor een de varianten bepaalt de kostprijs. Omdat voor het nemen van die beslissing meer tijd nodig is, vragen de gemeenten Leudal en Roermond de provincie Limburg om de middelen, die voor de fietsbrug gereserveerd zijn, nog even vast te houden.

Door de fietsverbinding over de Maas en het Lateraal kanaal neemt de bereikbaarheid voor zowel dagelijks als toeristisch verkeer in de regio toe. Een groot gebied, van Haelen, Buggenum, Roggel tot aan Helden/Panningen, komt hierdoor binnen een fietsafstand van circa 15 kilometer van de binnenstad van Roermond te liggen. De voorzieningen die in Roermond aanwezig zijn op het gebied van retail, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, horeca en recreatie worden daarmee voor een groot aantal dorpen (beter) bereikbaar, waardoor er een grote positieve impuls ontstaat op het woon- en werkklimaat en de leefbaarheid in de regio. Ook voor wandelaars zal een aantrekkelijke verbinding tussen het Leudal gebied en Grenspark Maas-Swalm-Nette en de Meinweg een impuls geven.

De brug wordt onderdeel van de Hoogwaardige Fietsverbinding Midden-Limburg. Hiervoor bestaat sinds 2021 een intentieverklaring, ondertekend door Nederweert, Leudal, Roermond, Roerdalen en de gemeente Limburg voor het gezamenlijk uitvoeren van een verkennende tracéstudie.