Nieuws – Vervoer en Verkeer

Veiligheid Berikstraat

Bewoners aan de Berikstraat klagen al jaren over te hard rijden en de onveilige situaties die daardoor ontstaan. Hoewel er al een paar acties ondernomen zijn, blijken deze niet te voldoen. Zij willen nu dat er een totaalaanpak komt met zowel handhaving als aanpassing van de straat en het wegdek.

De inwoners willen een handtekeningen actie organiseren om de Gemeente te bewegen actie te ondernemen en hebben de Werkgroep Vervoer en Verkeer van de Dorpsraad gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

Er is samen een brief opgesteld die nu aan de bewoners wordt voorgelegd en vervolgens naar de burgemeester gestuurd. Deze brief is hier in te zien.