Interview met Buggenumse ondernemer

RUUD BOONEN| Boonen Vastgoed & Ontwikkeling

31 mei 2019

Interview en foto door Yvonne van Rijswijk

Hallo Ruud, wie ben je en welke connectie heb je met Buggenum?

Ik ben Ruud Boonen, ik ben 41 jaar. Ik ben projectontwikkelaar en ben al geruime tijd bezig om een goede bestemming te geven aan het terrein van de Kleiwarenfabriek in Buggenum. Hierdoor spreek ik veel mensen in Buggenum en werk ik samen met bewoners en belanghebbenden.

Waar woon je? Waar kom je oorspronkelijk vandaan?

Ik kom oorspronkelijk uit Neer en woon daar al bijna mijn hele leven. Ik heb wel nog een korte periode in de gemeente Roerdalen en in Duitsland gewoond.

Met wie woon je in Neer en hoe ben je daar terecht gekomen?

Ik woon hier samen met mijn vrouw Cindy en mijn 2 kinderen. Mijn zoon heet Sjors en is 12 en mijn dochter heet Nikki en is 15 jaar. Ze worden al groot. Sjors zit nu in groep 8 en gaat naar de Middelbare school in september. De oudste zit daar al een tijdje en ze hebben het ook goed naar hun zin op school. Dat is wel belangrijk.

Hoe bevalt het leven en werken hier?

Het leven bevalt ons goed hier, we hebben niets te klagen. Anders zouden we weggaan, toch ? (lachend).

Wat zijn je hobby’s ?

Tja, mijn hobby’s ? Ik zou zeggen werken, werken enne …. werken (lachend). Verder. Ik voetbal bij RKSVN Rooms Katholieke Sportvereniging Neer. Ik ben daar vaak in de weekenden en mijn 2 kinderen voetballen er ook. Dat je samen met je kinderen sport is heel erg gezellig. Damesvoetbal wordt steeds populairder dus dat is voor mijn dochter extra leuk. In het weekend hou ik ervan een lekker hapje te gaan eten en wat te drinken zo nu en dan.

Wat is je opleiding?

Ik heb de HEAO, Management, Economie en Recht gedaan aan de Fontys in Eindhoven, afdeling Vastgoed & Makelaardij. Het plan was altijd dat ik in Eindhoven op kamers zou gaan, maar het is er niet van gekomen. Ik kon in het begin geen geschikte kamer vinden en bleef dus op en neer reizen met de trein. Voordat je het weet diende het 3e en 4e stagejaar zich aan en toen had die kamer zoeken geen zin meer. Ik ken Eindhoven natuurlijk wel goed en ben er ook regelmatig wezen stappen en blijven slapen. Ik wilde al vanaf jongs af aan dit vak in. Ik heb het van mijn vader meegekregen. Hij kocht zo nu en dan een stukje grond waar hij dan plannen voor had. Ik mocht dan vaak mee met hem. Mijn vader groef de percelen af en verkocht de grond aan de wegenbouw. Daarna moest hij weer iets bedenken voor het resterende perceel. De handel ervan was leuk. Daar is alles eigenlijk mee begonnen. Vroeger dacht ik er nog even over om makelaar te worden. Het commerciële vond ik wel oké, maar het is toch een beetje leuren. Projecten ontwikkelen leek me gewoon veel interessanter dan huizen bezichtigen en verkopen.

Waarom koos je om ondernemer te worden?

Ik wil hou niet van autoritaire omgevingen. Ik maak liever mijn eigen fouten en maak mijn eigen keuzes. Het is niets voor mij om allerlei regeltjes op te volgen van een baas. Dat ik zelfstandig ondernemer zou worden stond voor mij dus wel vast. In het begin heb ik een aantal jaren bij een bank gewerkt. Dat was prima. Immers. Een baan in loondienst is ook wel makkelijk en geeft ook de vastigheid die je zoekt als je net een gezin sticht. Later toen er bij de bank een reorganisatie kwam heb ik – na overleg met mijn vrouw – besloten te stoppen met die baan en heb ik dit bedrijf opgericht. Ik werk vanuit thuis en doe mijn eigen ding, ik heb geen vaste agenda of dagen. Hierdoor kan dus iedere dag wisselen. Dat vind ik erg prettig. Ik kan zomaar ’s middags bij mijn moeder langsgaan om bij haar een kopje koffie te gaan drinken.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Ik ben op dit moment een kleine zelfstandige ontwikkelaar die samenwerkt met vele partijen om projecten tot een goed einde te brengen. Ik ontwikkel bijvoorbeeld nieuwbouw woningbouwprojecten maar ik werk ook aan herontwikkeling van monumenten zoals de Friedesse molen in Neer. Die molen was lange tijd een leegstaand pand. Ik heb er samen met mijn broer Bas Boonen vaak rondgelopen. Prachtige locatie. Uiteindelijk zijn we met een plan aar de gemeente gestapt en later naar de Provincie. Mijn broer Bas en ik hebben er een project van gemaakt. En met succes. De Friedesse Molen is inmiddels helemaal gerestaureerd. Er is een restaurant geopend en er staan 5 woningen. De Neerse watermolen trekt elk jaar een paar duizend bezoekers. Prachtig. Dat soort van projecten, daar wil ik mee doorgaan.
De ontwikkeling van het terrein van de Kleiwarenfabriek in Buggenum is belangrijk voor mij. De plek heeft zoveel geschiedenis, schoonheid en potentie. Ik wil graag samenwerken en draagvlak vanuit de gemeenschap is bij ontwikkeling van plannen onmisbaar. Bewoners kunnen altijd bij me aankloppen met suggesties of tips.
In de toekomst wil ik ook slimme en comfortabele woonvormen ontwikkelen voor ouderen. Zowel koop als verhuur. In deze regio is er sprake van vergrijzing. Meer nog dan in andere regio’s. Terwijl er een tekort is aan kleine, levensloopbestendige woningen op goede locaties, dichtbij zorg en alle voorzieningen. Wat vrij gaat komen zijn grote huizen en boerderijen, veraf gelegen, die veel onderhoud nodig hebben. Hoe gaan we dit oplossen? Daar wil ik als projectontwikkelaar antwoorden op vinden.

Wat is bijzonder aan Buggenum?

De typische opzet van het dorp, de lintbebouwing aan 1 kant. Dat zie je niet vaak in Nederland. Er zijn nog een paar andere dorpen aan de Maas die dit type van bebouwing hebben, maar in Buggenum is het toch wel heel karakteristiek. Ook bijzonder zijn de diepe achtertuinen. Mooi aan dit dorp dat veel oude huizen volledig behouden zijn gebleven. Dat niet alles is omgegooid en er nieuwbouw voor in de plaats is gekomen.

Als je iets zou willen veranderen aan Buggenum, wat zou dat dan zijn?

Het haventje. Deze is heel belangrijk. De Maasplassen zijn – op de Friese meren na – het grootste aaneengesloten watergebied in NL. Maar in Friesland leren kinderen varen en hier niet. Vreemd toch? Je hebt gewoon geen cultuur met water hier. Dat komt omdat de Maas als gevaarlijk wordt beschouwd.
De Maas is een overstromingsrivier. Het water stijgt en daalt. Daarom ook de vluchtpaden. De Friese meren daarentegen hebben een stabiel waterpeil. Daar vaar je met je boot zo een dorpje in. En je eet en drinkt wat. Je ziet daar ook veel meer terrassen aan het water, horeca en de bootjes aan de waterkant overal. De kinderen groeien er daar mee op. Bezoekers maar bewoners vinden dat fantastisch natuurlijk.
De cultuur hier is veel minder gericht op water en plezier. Om dat te veranderen heb je veilige punten nodig om in en uit de Maas te komen. En ja. Er komt in dit gebied een dijkverhoging. Gelukkige bijkomstigheid voor Buggenum daarvan is dat het haventje verplaats gaat worden. Dat is dus echt een kans. Vanuit het dorp is het water en de haven nu niet zichtbaar. Alles ligt verstopt. Dat is jammer. Dat is net zoiets als een speeltuin aanleggen achter een muur. En dan tegen kinderen zeggen, daar ligt een hele leuke speelplaats maar je kan er niet komen. De haven moet dus veel meer leefbaar worden. De haven zou binnen het plan van de dijkverhoging op de meest gunstige manier verplaatst moeten worden en veel meer open worden en er moet ook een toegangsweg naartoe. Het zou goed zijn als niet alleen de Dorpsraad maar ook een paar ondernemers die kar samen gaan trekken. Samen de schouders eronder, opdat Buggenum optimaal wordt ingericht. En plannen voorleggen aan de Gemeente, Waterschap, Rijkswaterstaat en de Provincie.
Een tijdje terug is de politiek langs geweest bij de Steenfabriek. Ik doe mijn best om dan de potentie van Buggenum onder hun aandacht te brengen. Meer kun je niet doen. Individueel gebeurt er wel e.e.a. Langs het kanaal mogen speedboten en jetski’s op het snelle stuk varen. Dat vinden mensen leuk. Dat is fun. En twee Duitse dames zijn pas gestart met vlotverhuur. Je ziet dat er langzaamaan dingen gaan ontstaan. Kijk. Ik zou adviseren om de haven iets uit te breiden. Ook zou ik de beleving – op en om de waterkant bij Buggenum – gaan versterken.
Natuurlijk besef ik dat ik geen neutrale partij ben. Tenslotte heb ik een commercieel belang. Ik wil graag een botenstalling realiseren op het voormalige Kleiwarenterrein. Voor mij is het belangrijk dat er een makkelijke manier komt om boten in en uit het water te halen. Maar dat plan kan zeker een positief aantrekkende werking hebben. Je zult zien, dat als de stalling er eenmaal is, dat er bedrijfjes gaat starten in Buggenum die bootjes willen gaan verkopen en verhuren. Het een leidt tot het ander. Buggenum kan gaan profiteren van wat het dorp al heeft. Economisch maar ook qua beleving. In Buggenum kun je echt een unieke plek realiseren. Want wat je hier vindt, is nog nergens.

Wat wil je dat er nooit verandert aan Buggenum?

Bijna alles. Buggenum moet voor 98% blijven zoals het is. Het is mooi hier en je zou eigenlijk alles moeten behouden wat er is. Wat er is kun je wél beter benutten. Het oude karakter van dit dorp zou in ieder geval beschermd moeten worden.

Wil je nog iets toevoegen aan dit interview?

Het is goed als fietsbrug er komt. Deze is erg belangrijk voor de bereikbaarheid en de ontsluiting richting Roermond zal er t.z.t. wel komen. Het speelt al lang maar het is nog nooit zo concreet geweest als nu. Er is toeristisch nog veel te bereiken voor Buggenum.

www.boonenvo.nl

Meer interviews