Nieuws – Hoogwater

Informatiekaart Hoogwater Buggenum

Precies een jaar geleden, tijdens de hoogwatergolf in juli 2021, is Buggenum door het oog van de naald gekropen. Diverse zaken gingen niet zoals gewenst. Er bleek onvoldoende hulp en informatie beschikbaar te zijn.
Om dit voor de toekomst beter te regelen werd, in de dagen daarna, door de dorpsraad een werkgroep hoogwater-calamiteiten opgericht, bestaande uit inwoners die nauw betrokken waren bij de crisis.

Een van de activiteiten die de werkgroep oppakte was de ontwikkeling van een ‘Informatiekaart hoogwater Buggenum’.
Deze kaart, die ook huis-aan-huis bezorgd wordt, bevat belangrijke informatie voor inwoners bij dreigende overstroming.
Op de achterkant van de kaart staan de peilmaten van woningen met het grootste overstromingsgevaar. De peilmaat geeft het niveau weer van de afgewerkte vloer van de begane grond in meters t.o.v. NAP. Iedereen daarmee kan de peilhoogte van de eigen woning invullen.

Na de vakantieperiode komt er een bijeenkomst voor alle inwoners waarin de gemeente Leudal het ‘Hoogwaterplan Leudal 2022-2023’ toelicht en de werkgroep het  ‘Calamiteitenplan hoogwater Buggenum’. In dit laatst staat hoe de werkgroep de gemeente Leudal gaat ondersteunen tijdens hoogwatercrisissen.