Nieuws – Milieu

Samen sterk voor een veilig, gezond en leefbaar Midden-Limburg

Veel zorgen leven er rondom de ontwikkelingen op Zevenellen, de plek in Midden-Limburg waar plannen zijn om mest, afval en vuilnis te verwerken. Zorgen om de gezondheid, het woon-/leefklimaat, de veiligheid van inwoners en om de verdere aantasting van de natuur en het milieu in Midden-Limburg.

Een van de doelen van Alliantie Duurzaam Zevenellen is het om bestuurders van gemeenten en van de Provincie Limburg aan te spreken op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontwikkelingen op Zevenellen. De Alliantie wil hen bewuster te maken van de risico’s en de zorgen die er leven, zodat zij beter hun verantwoordelijkheid nemen om burgers te beschermen.

Dinsdag 31 januari maken twee werkgroep leden van de Alliantie en een inwoner van het Haelens Broek (woningen tegenover het industrieterrein) gebruik van het inspreekrecht tijdens Commissie Fysiek van de gemeente Leudal. De drie onderwerpen zijn:

Onjuist gecreëerde beeldvorming over draagvlak ontwikkelingen Zevenellen

  • De locatie van een metaalrecyclingbedrijf en de consequenties voor aanwonenden
  • De zorgen om de verkeerssituatie.
  • Inspreken gebeurt om 19.30u bij het begin van de vergadering. Het agendapunt zelf wordt om 20.15uur behandeld.
  • De vergadering van Commissie Fysiek is openbaar (gemeentehuis Heythuysen) en ook te volgen via: https://leudal.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/80b6a422-0112-4f6f-8960-38c6fe3f6fd2

Mocht de link niet werken kies dan voor: leudal.nl > over de gemeente > bestuur > commissies > commissie fysiek > vergaderingen

Kent u anderen die ook geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen rond Zevenellen?
Kent u inwoners of organisaties die ook een bijdrage willen leveren aan  de Alliantie?

Geef dat dan s.v.p. door aan alliantieduurzaamzevenellen@gmail.com