Nieuws – Milieu

Grote zorgen grootschalige afvalopslag en -verwerking Zevenellen

Reden is dat er op dit moment in stilte vergunningen worden verleend voor bedrijven die veel stank en andere overlast gaan veroorzaken in Midden Limburg.

Er zijn voor Zevenellen al vergunningen verleend voor mestverwerking, voor de opslag en overslag van oude metalen en voor de bouw van silo’s voor opslag en verwerking van 400.000 ton bedorven veevoer en levensmiddelenafval, duizenden tonnen oliën en (frituur)vetten.

Verder is een biomassacentrale in voorbereiding voor 1.000.000 ton varkensdrijfmest en vervuild rioolslib alsook honderdduizenden tonnen groen- en  groenteafval. Tevens treft ……

….. energiebedrijf RWE voorbereidingen om in de nabije toekomst op het Zevenellenterrein kunststof afval van 8 miljoen huishoudens te gaan wassen met Maaswater, drogen en vermalen tot korrels als brandstofvoorziening voor Chemelot in Geleen. Naast deze activiteiten is er ook een enorme opslag nodig om de Chemelot fabriek continue van brandstof te voorzien.En dat is nog niet alles. Voornemens is om het hele Zevenellenterrein vol te zetten met dergelijke bedrijven.

Wat betekent dit alles

Midden-Limburg krijgt de grootste afvalhoop en afvalverwerkingsinstallaties van Europa voor de deur.
De voordelen hiervan worden buiten deze omgeving genoten door onder meer Chemelot in Geleen, grootschalige varkensbedrijven in Noord-Limburg en Noord Brabant, afvalverwerkers van heel Nederland en delen van België en Duitsland.
De nadelen zijn voor Midden-Limburg, de impact voor de leefomgeving zal enorm groot zijn.

Oproep: Op dit moment coördineert Dorpsraad Buggenum drie juridische processen tegen reeds verleende vergunningen waartegen diverse inwoners bezwaar hebben aangetekend. Bij één daarvan zijn inmiddels ook inwoners van Roermond aangesloten.
Stap voor stap ontstaat in de regio een intensieve samenwerking. Het is dan ook hard nodig dat er een grote tegenbeweging ontstaat, een groep mensen die zich inzet voor behoud van de leefbaarheid van Midden Limburg.

We hopen dat u ons steunt wanneer we beroep op u doen. U kunt ons nu al helpen door deze informatie te delen op social media.
In Buggenum is inmiddels huis aan huis Brief afvalverwerking Zevenellen bezorgd, hierin staat iets meer informatie. Deze kunt u zelf ook verspreiden.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen via werkgroepmilieu@ziggo.nl