Nieuws – Milieu

Zevenellen in uitzending Zembla 6 okt om 20.25 NPO2

Heel Midden-Limburg gaat er last van krijgen als het Zevenellen terrein in Leudal vol komt te staan met afvalverwerkende bedrijven. Deze uitzending van Zembla laat onder meer zien wat de enorme impact is van gelijksoortige bedrijventerreinen in andere plaatsen. De overlast op Zevenellen wordt zelfs nog vele malen groter, omdat daar veel meer afvalbedrijven bij elkaar komen te staan. Leden van Werkgroep Milieu van Dorpsraad Buggenum, die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun omgeving, komen in de uitzending ook aan het woord.

De overlast op Zevenellen wordt zelfs nog vele malen groter, omdat daar veel meer afvalbedrijven bij elkaar komen te staan. Leden van Werkgroep Milieu van Dorpsraad Buggenum, die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun omgeving, komen in de uitzending ook aan het woord.

Twee eerdere uitzendingen van Zembla maakten al duidelijk dat de overheid onvoldoende doet om burgers te beschermen tegen de grote overlast van dergelijke industrieterreinen. De eerder uitzendingen van Zembla over stank hebben ertoe geleid dat Kamervragen gesteld werden en dat de betreffende wet opnieuw bezien wordt.

Verder komt aan bod dat de regionale Omgevingsdiensten, die erop moeten toezien dat bedrijven de milieuregels naleven, niet goed functioneren. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek onder leiding van Jozias van Aartsen.

En dan treedt op 1 januari ook nog eens de nieuwe omgevingswet in werking. Volgens minister De Jonge worden procedures simpeler en krijgen burgers meer inspraak, maar is dat wel zo? Het programma laat zien waarom burgers die vechten voor een gezonde leefomgeving verdwalen in een juridische en democratische doolhof.

Dorpsraad Buggenum hoopt dat deze uitzending bijdraagt aan bewustwording van de verantwoordelijke bestuurders in de gemeenten Leudal en Roermond  en bij de Provincie Limburg.