Nieuws – Voorzieningen en Wonen

Betaalbaar wonen in Buggenum

De wens dat jongere en oudere inwoners in Buggenum kunnen blijven wonen doordat er betaalbare woningen bijkomen, is een van de onderwerpen die meerdere malen genoemd worden in de Inspiratieboeken.
Verschillende inwoners gaven vervolgens aan zich hiervoor in te willen zetten, richtten Werkgroep Betaalbaar wonen op en gingen vervolgens proactief aan de slag.
Een van de ideeën is het realiseren van Tiny houses. Deze zijn redelijk snel te bouwen, hebben geen grote impact op het milieu en zijn betaalbaar. Gezocht wordt naar een geschikte locatie.

Een verkennend overleg vond plaats met portefeuillehouder wonen, wethouder Robert Martens.  Deze gaf aan dat de gemeente werkt aan een visiedocument  woningbouwbeleid vanaf 01-01-2023.  Belangrijkste doel: het mogelijk maken van meer woningbouw binnen de kernen.

Gedacht wordt daarbij aan:

  • Bevorderen dat percelen met de bestemming wonen en een bouwtitel ook daadwerkelijk bebouwd gaan worden.
  • Verlenen van een bouwtitel aan percelen met bestemming wonen, maar nog zonder bouwtitel.
  • Toekennen van bestemming wonen aan panden met een andere bestemming dan wonen (bijv. winkels, kerken).
  • Medewerking verlenen aan het splitsen van woningen.
  • Medewerking verlenen aan het ontwikkelen van bouwprojecten die vanuit de kernen worden voorgelegd.