Nieuws – Hoogwater

Brief naar bestuurders met kritische vragen hoogwatercrisis in Buggenum

Tijdens de hoogwatergolf van 15 tot en met 18 juli ging veel mis op het gebied van samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties, communicatie naar de burgers, lokale coördinatie en inzet van professionele menskracht en middelen.
Op het moment dat het water over de dijk begon te stromen, en duidelijk werd dat in Buggenum niet op ondersteuning gerekend kon worden, namen inwoners zelf het heft in handen. Ze organiseerden menskracht en transportmiddelen voor de zandzakken, zorgden voor bemensing van wegafzettingen en voor eten en drinken. Prachtig was om te zien hoe jong en oud, ieder naar eigen kunnen, meehielp en hoeveel werk samen verzet werd.

Het was echter voortdurend improviseren en iedereen realiseerde zich dat zaken veel beter georganiseerd zouden kunnen worden. Een nieuw opgerichte werkgroep Calamiteiten evalueerde daarom na de crisis de gebeurtenissen en stuurde aan de hand daarvan een Brief met evaluatie, vragen aan bestuurders i.v.m. hoogwatercrisis juli 2021 in Buggenum naar de bestuurders van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de gemeente Leudal is gestuurd.

Het is vervolgens de bedoeling om, op basis van de eigen ervaringen en de antwoorden van de bestuurders, te komen tot een lokaal calamiteitenplan voor Buggenum. Een plan dat ervoor zorgt dat bij een volgende dreigende hoogwatersituatie inwoners beter geïnformeerd worden, acties lokaal beter gecoördineerd worden en meer samenwerking tussen instanties en inwoners plaatsvindt, bijvoorbeeld op aspecten waar onvoldoende professionele ondersteuning beschikbaar is.